+386 41 284 587

+386 51 228 714

info@plannep.si

luka.modic@plannep.si

 

 

PlanNep, nepremičnine in inženiring, Luka Modic s.p.

Šentgotard 2, 1222 Trojane

 

 

Projektiranje

Nepremičnine

Inženiring

 

 

Izdelava projektne dokumentacije za vse vrste objektov, od stanovanjskih stavb do energetskih vodov in naprav.

Nudimo svetovanje, načrtovanje in izdelavo projektov za vse vrste gradbenih objektov:

-          individualni stanovanjski objekti,

-          večstanovanjski objekti,

-          poslovni objekti,

-          proizvodno - skladiščni objekti,

-          zunanje ureditve v območju objektov (dvorišča, parkirišča, dovozi),

-          ceste s spremljajočo komunalno infrastrukturo (kanalizacija, vodovod, plinovod, elektrika, TK),

-          mostovi, prepusti,

-          komunalna infrastruktura v območju poslovnih con in stanovanjskih sosesk  - novogradnje, prizidave,...,

-          adaptacije, rekonstrukcije,

-          spremembe namembnosti,

-          idejne zasnove, variante nove izrabe lokacije,

-          svetovanje,

-          izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (faza PGD),

-          izdelava projektne dokumentacije za izvedbo (faza PZI),

-          izdelava projektne dokumentacije za potrebe tehničnega pregleda (faza PID),

-          vizualizacije, predstavitve, prikazi,

-          pridobivanje potrebnih projektnih pogojev in soglasij,

-          pridobivanje gradbenega dovoljenja,

-          pridobivanje gradbenega dovoljenja za obstoječe objekte (t.i. legalizacija),

-          izdelava popisov za pridobitev ponudb za izbiro izvajalca del,

-          spremembe namembnosti,

-          strokovni nadzor nad izvajanjem gradbenih del, obračuni izvedenih del,

-          drugo.